FORELDREUNDERSØKELSE 2017

I november deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet sammen med de fleste andre barnehager i Ås.

Undersøkelsen var delt opp i ni hovedtemaer med underspørsmål til hvert tema. Foreldrene rangerte hvert spørsmål fra 1 til 5, der 5 er best. I Moerlia svarte 83 % av foreldrene på undersøkelsen, mot 69 % på landsbasis.

HOVEDOMRÅDER:

NORGE

ÅS KOMMUNE

MOERLIA

UTE OG INNEMILJØ

4,1

4,2

4,5

RELASJONER MELLOM BARN OG VOKSNE

4,5

4,5

4,7

BARNETS TRIVSEL

4,7

4,7

4,8

INFORMASJON

4,2

4,2

4,5

BARNETS UTVIKLING

4,6

4,6

4,7

MEDVIRKNING

4,2

4,2

4,4

HENTING OG LEVERING

4,3

4,3

4,4

TILVENNING OG SKOLESTART

4,5

4,4

4,5

TILFREDSHET

4,5

4,5

4,9

 

Vi er veldig fornøyd med resultatet. Vi jobber mye med trivsel, trygghet, tilknytning og gode relasjoner, og da er det ekstra hyggelig at vi får så god uttelling på akkurat det. Et av underspørsmålene er hvor fornøyde foreldre er med personaltettheten. Her scorer vi 4,7 mot et nasjonalt gjennomsnitt på 4,1. Vi er opptatt av at vi skal ha god personaltetthet så framt det er mulig, og vikar fra første fraværsdag er et viktig prinsipp. Vi er selvsagt også veldig fornøyd med at vi scorer 4,9 på generell tilfredshet. :)

 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt ut på  barnehagefakta.no 15.2 sammen med blant annet opplysninger om pedagogtetthet og antall barn pr ansatt.