Nyheter

 • FORELDREUNDERSØKELSE 2017

  I november deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet sammen med de fleste andre barnehager i Ås.

  17.01.2018 09.49
 • NATURLEKEPLASS

  Klubben utforsker naturlekeplass

  25.10.2017 14.13
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

FORELDREEID

Moerlia eies av foreldrene i felleskap, en såkalt samvirkebarnehage. Hver familie har en andel i barnehagen. Alle ressurser brukes til beste for barn og ansatte, på kort og lang sikt. Eventuelt økonomisk overskudd går til barnehagens drift, det tas ikke ut utbytte.