Nyheter

 • FORELDREUNDERSØKELSEN 2019

  Høsten 2019 deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet sammen med de fleste andre barnehager i Ås.

  27.01.2020 16.03
 • ÅPEN DAG LØRDAG 1.2

  Skal du søke barnehageplass? Kom og se hvordan vi har det!

  08.01.2020 10.49
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

FORELDREEID

Moerlia eies av foreldrene i felleskap, en såkalt samvirkebarnehage. Hver familie har en andel i barnehagen. Alle ressurser brukes til beste for barn og ansatte, på kort og lang sikt. Eventuelt økonomisk overskudd går til barnehagens drift, det tas ikke ut utbytte.