Nyheter

 • BESØK AV BRANNVESENET

  Brannvesenet kom og tok ned baller fra taket for oss!

  16.11.2018 14.00
 • FORELDREUNDERSØKELSE 2017

  I november deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet sammen med de fleste andre barnehager i Ås.

  17.01.2018 09.49
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

FORELDREEID

Moerlia eies av foreldrene i felleskap, en såkalt samvirkebarnehage. Hver familie har en andel i barnehagen. Alle ressurser brukes til beste for barn og ansatte, på kort og lang sikt. Eventuelt økonomisk overskudd går til barnehagens drift, det tas ikke ut utbytte.