Ansatte

Bjørka

Nina Kristiansen

Stilling: Pedagogisk leder

Nina har tidligere vært mor i Moerlia, og var med å starte barnehagen i 2006. Nina er barnehagelærer og begynte som pedagogisk leder på Bjørka august 2015. Nina er leken og er glad i å være ute.

Hedda Skatter

Stilling: Vikar

Har vært vikar siden høsten 2018, er nå på Bjørka.

Janne Finstad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Janne begynte i Moerlia i mars 2013, og har lang fartstid i barnehage. Janne er verneombud i barnehagen.

Kjersti Hjeltnes

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kjersti startet som vikar høsten 2016. Hun jobber nå 100 % på Bjørka. Kjersti er glad i å leke, lese og sang og musikk.

Rikke Sofie Christiansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Rikke starta i Moerlia august 2018. Rikke er superflink til å tegne, glad i formingsaktiviteter og utelek!

Cato Haugom

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Cato starta i Moerlia august 2018. Han er glad i å være ute, og spesielt glad i fotball!

Eika

Kine Elise Søland

Stilling: Pedagogisk leder

Kine er utdannet barnehagelærer og begynte i Moerlia i januar 2011. Hun har lang erfaring fra barnehage. Kine har ansvaret for førskoleklubben.

Unni Myklebust

Stilling: Førskolelærer

Unni er utdannet førskolelærer, og jobber 40 % i Moerlia. Hun har mer enn 25 års erfaring. Unni er leken, glad i å synge og spille gitar, og er videreutdannet i lek.

Marit Kvarme

Stilling: Barnehagelærer

Marit er utdannet barnehagelærer, og begynte i Moerlia i aug 2011.Marit er glad i formingsaktiviteter. Hun jobber 90 %.

Heidi Klepp

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Heidi har jobbet i Moerlia fra 2006. Hun har mer enn 20 års erfaring i barnehage. Heidi er glad i formingsaktiviteter og sang. Hun har stor kompetanse i arbeid med barn med spesielle behov.

Marianne Hvesser

Stilling: Pedagogisk medarbeider
marianne.hvesser@gmail.com

Marianne starta i Moerlia august 2018.

Ospa

Jorunn Kristin Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder

Jorunn har jobbet i barnehage i over 20 år, de siste 11 årene i Moerlia. Hun liker byggelek og å gå på tur. I år har Jorunn ansvar for førskoleklubben. Hun er også stedfortreder for daglig leder.

Linda Nilsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er fagarbeider, og har vært i Moerlia siden 2006. Hun har mer enn 15 års erfaring fra barnehage. Linda er glad i å være ute. Hun har bred kompetanse i arbeid med barn med spesielle behov. Dette året har Linda ansvar for førskoleklubben.

Kenneth Pham

Stilling: Barnehagelærer

Kenneth er utdannet barnehagelærer og startet i Moerlia i august 2016. Han har ansvar for førskoleklubb. Kenneth er opptatt av lek, og er veldig god til å trylle!

Reidun Blystad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Reidun har mer enn 30 års erfaring som dagmamma og fra barnehager, og hun har vært med i Moerlia siden vi startet i 2006. Reidun spiller gitar og er glad i sang og musikk. Hun liker formingsaktiviteter!

Enya Marie Wilson

Stilling: Lærling

Enya er lærling i Moerlia, og er ferdig med læretida i 2019. Hun liker formingsaktiviteter og elsker å ake. Enya har ansvar for førskoleklubben i år.

Andre ansatte

Karin Heggen

Stilling: Daglig leder
930 49 855
karinheggen@moerlia.no

Karin er leder i Moerlia og har over 20 års erfaring fra barnehage. Tok førskolelærerutdanning i 1985 og har videreutdanning i veiledning og økonomi. Karin var med å starte barnehagen i 2006.

Anne Brit Thorvaldsen

Stilling: Vikar

Anne Brit begynte som vikar høsten 2012. Hun kjenner både barn og ansatte på alle avdelingene.

Anne-Lise Foss-Pedersen

Stilling: Vikar

Anne-Lise er vår faste vikar, og har over 20 års erfaring fra barnehage. Hun kjenner alle barn, foreldre og ansatte i barnehagen, og er som poteten - kan brukes over alt! Hun har vært vikar i Moerlia siden august 2007.