STYRET, SU og FAU

STYRET i Moerlia Barnehage 2018/2019

Eva Veiseth-Kent -  eva.veiseth-kent@hotmail.com leder

Morten Dalberg - Jmdalberg@yahoo.no  dugnad/vedlikehold

Johan Röjhammar - johanrojhammar@gmail.com økonomi, dugnad/vedlikehold

Frode Kristensen - frodefralanghus@gmail.com eierrepresentant i SU

Åsmund Røhr Kjendseth - asmund.rohr@nmbu.no HMS, dugnad/vedlikehold

Gjermund Krogstad - - gkrogstad@hotmail.com eierrepresentant i SU, opptak

SU- Samarbeidsutvalget

Samarbeidet skal være et rådgivende,kontaktskapende og samordnende organ bestående av 6-8 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver to representanter til samarbeidsutvalget. I tillegg kan ytterligere en/ to representanter velges fra foreldrerådet. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og representanter velges for et år om gangen. Samarbeidsutvalget skal behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og ha retten til å uttale seg i saker som erav vik tighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
Saker som budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer
m.m

Foreldre:

Christine Gimmingsrud Furuseth - leder

Øystein Stave Larsen

 Eierstyret:

Gjermund Krogstad

Frode Kristensen

Personalet:

Nina Kristiansen

Janne Finstad

FAU - foreldreutvalget
Består av  seks foreldre. FAU har som hovedmål å skape godt sosialt nettverk
mellom foreldre i barnehagen og mellom de tre avdelingene. Dette gjøres via
felles aktiviteter som 17 mai feiring, felles temadager (indianertur i skogen)
juletrefest, foreldrekvelder m.m. Les mer om dette under lenken
aktiviteter. 

Tone Kurås

Ingvild Dahl Kjendseth

Maja Fresvig

Kristian Kilen-Skogstad

Malgorzata Niziol

Maren Kvalvaag-Toven