Bjørka

Bjørka er en småbarnsavdeling med 15 barn i alderen 1-3 år og 5 voksne.

På Bjørka følger vi en fast dagsrytme og innarbeidede rutiner for å gi barna trygghet og forutsigbarhet. Hos oss er det frokost kl 7.30, lunsj ca. k.l 1100 og ettermiddagsmat kl 1415. Vi har fast utetid på formiddagen, og når været er fint er vi gjerne ute på ettermiddagen også. Noen av våre aktiviteter foregår i smågrupper for at barna skal få ro og bedre mulighet til å konsentrere seg, samt få tettere oppfølging av og kontakt med voksne. Typiske ukentlige aktiviteter i smågrupper er formingsaktiviteter, lesestunder og turer av ulike slag. Vi er opptatt av at de ansatte skal være på gulvet samemn med barna, være tilgjengelige og delaktige i barnas lek og aktiviteter.

En dag i uka serverer vi middag, for tiden på onsdager.

På Bjørka er vi opptatt av å praktisere vennskap i hverdagen og benytter
lek og hverdagsaktiviteter til å lære barna å være en god venn.

På Bjørka jobber:

Nina Kristiansen, pedagogisk leder/barnehagelærer

Kjersti Hjeltnes, barneveileder

Janne Finstad, barneveileder

Rikke Sofie Christiansen, barneveileder

Cato Haugom, barneveileder