FØRSKOLEKLUBBEN

Barnehagen har klubb for 13-barna to dager i uka fra september til juni. I år består gruppa av 14 barn og tre-fire ansatte. Klubben varierer på å være ute og inne. 

Rett før påske pakker vi og drar på leirskole på Vangen hvor spennende aktiviteter står på planen! 

Ås kommune har en egen plan for overgang barnehage-skole, vi følger denne. Utdanningsdirektoratet har gitt ut en veileder for overgang barnehage-skole, se lenke.

 

http://www.as.kommune.no/plan-for-overgang-barnehage-skolesfo.6083663-351890.html

Veileder fra Utdanningsdirektoratet