Eika

På Eika er det 19 barn i alderen 2 1/2 -6 år. I år har vi 10 gutter og ni jenter. Det er til sammen fire årsverk fordelt på fem ansatte.

På Eika står barna i sentrum, vi ønsker
å la dem få utfolde seg i lek og lytte til deres behov og ønsker. Barna skal få
medvirke i hverdagen både gjennom ønsker som tas på alvor, ved at ansatte er
fleksible i forhold til planer og ut fra hva vi ser barna er opptatt av. Barna
skal få ta del i praktiske oppgaver som matlaging, dekking av bord,
samlingsstunder og bildebehandling på pc. Vi deler barna inn i mindre
lekegrupper i løpet av uka, gruppene er gjerne delt etter alder. Vi legger stor
vekt på lek, både ute og inne. Barna kan få utfolde seg med rollelek,
konstruksjonslek eller drive med forskjellige formingsaktiviteter. To dager i uka
er det klubbb for de eldste barna, med forberedelser til skolestart. Onsdag har vi turdag, da tar vi med mat og drikke, opplever skogen og nærområdet gjennom lek,
oppdagelse og undring.

Vi samarbeider tett med Ospa, og har ofte åpne dører mellom avdelingene. Dette for at barna kan leke og finne kamerater på tvers av avdelingene.

På Eika jobber:

Kine Søland, pedagogisk leder 90 %

Heidi Klepp, barneveileder 90 %

Marit Kvarme, barnehagelærer 90 %

Marianne Hvesser, barneveileder

Unni Myklebust, barnehagelærer 40 %