Ospa

På Ospa er det 19 barn i alderen 3 - 5 år, ni gutter og 10 jenter. I år er det fem ansatte.

På Ospa står barna i
sentrum, vi ønsker å la de få utfolde seg i lek og lytte til deres behov og
ønsker. Barna skal medvirke i hverdagen, både gjennom ønsker og behov som tas på
alvor, ansatte som er fleksible i forhold til planer og ut fra hva vi ser barna
er opptatte av. Barna får delta på praktiske arbeidsoppgaver gjennom
dagen.
Vi legger stor vekt på lek, både ute og inne. Vi deler barna inn i
mindre grupper i løpet av uka, gjerne etter alder. Barna kan utfolde seg med
rollelek, konstruksjonslek eller forskjellige formingsaktiviteter. Ute er det
rom for mer fysisk aktivitet. De eldste barna har førskoleklubb to dager i uka,
med forberedelser til skolestart. Vi går på tur på fredager, da tar vi gjerne
turen til Burumskogen. Vi har med oss mat og drikke, og blir i skogen det meste
av dagen.

Vi samarbeider tett med Eika, og har ofte åpne
dører mellom avdelingene. Dette for at barna kan leke og finne kamerater på
tvers av avdelingene.

 

På Ospa jobber:

Jorunn Kristin Karlsen, pedagogisk leder/barnehagelærer

Kenneth Pham, barnehagelærer

Linda Nilsen, fagarbeider

Reidun Blystad, barneveileder 80 %

Enya Marie Wilson, lærling