FORELDREUNDERSØKELSEN 2021

Høsten 2021 deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, sammen med en del andre barnehager i Ås.

Undersøkelsen var delt opp i ni temaer, med underspørsmål for hvert tema. Foreldrene rangerte hvert spørsmål fra 1 til 5, der 5 er best. I Moerlia var svarprosenten 71 %, en del over svarprosenten for alle barnehager i Ås. 

  MOERLIA ÅS
Ute og innemiljø 4,6 4,2
Relasjoner barn og ansatte 4,9 4,5
Barnets trivsel 4,9 4,7
Informasjon fra barnehagen 4,6 4,2
Barnets utvikling 4,9 4,6
Medvirkning 4,6 4,3
Henting og levering 4,7 4,4
Tilvenning og skolestart 4,8 4,3
Generell tilfredshet 4,9 4,5

 

Vi er godt fornøyd med resultatet fra undersøkelsen. Det viktigste for barns trivsel er tilhørighet, å ha venner og noen å leke med. Vi arbeider mye med trygg tilknytning og gode relasjoner, og da er det fint å se at trivselen er høy. Vi er også veldig godt fornøyd med 4,9 på generell tilfredshet. :)

Resultatene for alle barnehager som deltok er lagt ut  på barnehagefakta.no, sammen med info om blant annet pedagogdekning og personalltetthet. Vi er opptatt av å ha så god personaltetthet som mulig ut fra de rammene vi har, så vikar fra første fraværsdag er et viktig prinsipp.