KLUBBEN

Barnehagen har klubb for 17-barna en dag i uka fra august til juni. I år består gruppa av 13 barn og to ansatte. Klubben varierer på å være ute og inne. 

Både på klubben og ellers i barnehagetida arbeider vi med å skape gode opplevelser for barna her og nå og samtidig gi dem varierte erfaringer og kunnskap. Barna skal oppleve at de blir tatt på alvor, at deres meninger har betydning og samtidig lære seg å fungere i et fellesskap. Vi fokuserer på kunnskap og ferdigheter som er gode å ha med seg i livet generelt, ikke bare på skolen.

Ås kommune har en egen plan for overgang barnehage-skole, vi følger denne. Utdanningsdirektoratet har gitt ut en veileder for overgang barnehage-skole, se lenke.

I slutten av mai drar klubben på leirskole på Vangen, der blir det tre dager fylt med spennende opplevelser!

 

http://www.as.kommune.no/plan-for-overgang-barnehage-skolesfo.6083663-351890.html

Veileder fra Utdanningsdirektoratet