Humlebolet

Humlebolet er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 2-3 år og 4 ansatte.

På Humlebolet følger vi en fast dagsrytme og innarbeidede rutiner for å gi barna trygghet og forutsigbarhet. Hos oss er det frokost kl 7.30, lunsj ca. kl. 1100 og ettermiddagsmat kl 1415. Vi har fast utetid på formiddagen, og når været er fint er vi gjerne ute på ettermiddagen også. Noen av våre aktiviteter foregår i smågrupper for at barna skal få ro og bedre mulighet til å konsentrere seg, samt få tettere oppfølging av og kontakt med voksne. Typiske ukentlige aktiviteter i smågrupper er formingsaktiviteter, lesestunder og turer av ulike slag. Vi er opptatt av at de ansatte skal være på gulvet sammen med barna, være tilgjengelige og delaktige i barnas lek og aktiviteter.

Vi samarbeide med den andre småbarnavdelingen, Maurtua. Barna får muligheten til å treffe andre barn og voksne, utenfor deres egen avdeling, for å danne nye bekjent - og vennskap.

På Humlebolet er vi opptatt av å praktisere vennskap i hverdagen og benytter
lek og hverdagsaktiviteter til å lære barna å være en god venn.

På Humlebolet jobber:

Jorunn  Karlsen, pedagogisk leder/barnehagelærer

Kenneth Pham, barnehagelærer

Kjersti Hjeltnes, barneveileder 

Ingvild Dahl Kjendseth , barneveileder 80 % (utdanner seg til barnehagelærer)