Maurtua

På Maurtua er det 14 barn i alderen 1-2 år og seks ansatte.

 

På Maurtua følger vi en fast dagsrytme og innarbeidede rutiner for å gi barna trygghet og forutsigbarhet. Hos oss er det frokost kl 7.30, lunsj ca. k.l 1100 og ettermiddagsmat kl 1415. Vi har fast utetid på formiddagen, og når været er fint er vi gjerne ute på ettermiddagen også. Noen av våre aktiviteter foregår i smågrupper for at barna skal få ro og bedre mulighet til å konsentrere seg, samt få tettere oppfølging av og kontakt med voksne. Typiske ukentlige aktiviteter i smågrupper er formingsaktiviteter, lesestunder og turer av ulike slag. Vi er opptatt av at de ansatte skal være på gulvet samemn med barna, være tilgjengelige og delaktige i barnas lek og aktiviteter.

Vi bruker å samarbeide med den andre småbarnavdelingen,Humlebolet. Barna får muligheten til å treffe andre barn og ansatte utenfor deres egen avdeling for å danne nye bekjent - og vennskap. 

En dag i uka serverer vi middag, for tiden på torsdager.

På Maurtua er vi opptatt av å praktisere vennskap i hverdagen og benytter
lek og hverdagsaktiviteter til å lære barna å være en god venn.

 

På Maurtua jobber:

Marit Kvarme, pedagogisk leder 80 %

Heidi Klepp, barneveileder/barnehagelærer

Enya Marie Wilson, fagarbeider 

Heidi Gilberg, barneveileder 80 %

Reidun Blystad, barneveileder 70 %

Lalitha Perumal, barneveileder 80 %