Nyheter

 • SØKE PLASS?

  Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars.

  16.02.2021 13.40
 • SNØ!

  Moerlia har sin egen snøkanon, og nå har både naturen og snøkanon-teamet gjort en innsats, så vi kan ake, stå på ski og leke i snøen. Herlig!

  12.01.2021 08.54
 • FORELDREUNDERSØKELSEN 2019

  Høsten 2019 deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse gjennom Utdanningsdirektoratet sammen med de fleste andre barnehager i Ås.

  27.01.2020 16.03
 • BESØK AV BRANNVESENET

  Brannvesenet kom og tok ned baller fra taket for oss!

  16.11.2018 14.00
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

FORELDREEID

Moerlia eies av foreldrene i felleskap, en såkalt samvirkebarnehage. Hver familie har en andel i barnehagen. Alle ressurser brukes til beste for barn og ansatte, på kort og lang sikt. Eventuelt økonomisk overskudd går til barnehagens drift, det tas ikke ut utbytte.