Nyheter

  • FORELDREUNDERSØKELSEN 2021

    Høsten 2021 deltok Moerlia på en nasjonal foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, sammen med en del andre barnehager i Ås.

    25.01.2022 12.17
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

FORELDREEID

Moerlia eies av foreldrene i felleskap, en såkalt samvirkebarnehage. Hver familie har en andel i barnehagen. Alle ressurser brukes til beste for barn og ansatte, på kort og lang sikt. Eventuelt økonomisk overskudd går til barnehagens drift, det tas ikke ut utbytte.