BARNEHAGEN VÅR

Dette er MOERLIA:

En barnehage der gode relasjoner og godt samspill står i sentrum for alt vi gjør

En barnehage der lek har en fremtredende plass

En barnehage som er allsidig i sitt aktivitetstilbud

En barnehage der barn og ansatte er mye ute

En barnehage med kvalifisert personale, med kompetanse på mange felt 

Vi mener at barn i barnehagealder har behov for et variert tilbud av aktiviteter, opplevelser og erfaringer. Vi har:

* Utetid hver dag

* Turer hver uke

* Tid, rom og utstyr til variert rollelek

* Variert utstyr til byggelek

* Tilgjengelig formingsmateriell

* Høytlesing og tilgang på gode barnebøker

* Musikk, sang og instrumenter

* Samlingsstunder, fellessamling, lesestunder i lavvo

* Leirskole for de eldste barna

(Bildet er fra en dramatisering av boka "Bukkene Bruse på badeland - ei fantastisk bok!)