Praktisk informasjon om barnehagen

PRAKTISK INFO:

Eier: Barnehagen er en andelsbarnehage, eiet av de foreldrene som til en hver
tid har barn i barnehagen. Foreldre kjøper seg inn med en andel på kr
1000,-. Andelen blir tilbakebetalt når barnet slutter i Moerlia. Alle inntekter
brukes til barnehagens beste og evt. overskudd går rett tilbake til barnehagen.
Eiere får ikke utbytte.

Barnehagen har tre avdelinger med plass til 50 - 54
barn og 15 ansatte.

Humlebolet: 14 plasser, 2-3 år

Maurtua: 14 plasser for barn 1-2 år

Revehiet: 24 plasser for barn 3-5 år

Barnehagen har lyse og fine lokaler og og har tydelige lekesoner.

Åpningstid: 07.15-16.45

Vi har åpent hele året bortsett fra to uker om sommeren (uke 29 og 30) I jula
har vi stengt julaften + helligdager, i påska fom onsdag før skjærtorsdag tom 2.
påskedag.

Vi legger stor vekt på lek, og å gi barna varierte aktiviteter og
opplevelser. Humlebolet og Maurtua  har et nært samarbeid, og barna leker mye på tvers av
avdelinger.

Pris: Vi har inntektsgradert oppholdsbetaling med makspris på 3000,- fra 1.1.23
Barnehagen har søskenmoderasjon, 30 % for barn nr 2, 50 % for flere barn. Kostpenger er kr 400,- pr måned.

BELIGGENHET:

Moerlia ligger på Moerfeltet, ca 1 ½ km sør for Ås sentrum. Vi har akebakke, fotballbane og klatrevegg innenfor gjerdet. Det er kort vei til skogen, en turmulighet som benyttes ukentlig. Barna har med seg mat på tur, tar seg god tid til å kose seg og undre seg over det de finner på
veien.