STYRET, SU og FAU

STYRET i Moerlia Barnehage SA 2022-2023

 

Kristin Kval-Engstad  kristin_ke@hotmail.com (leder)

John Torvald Indrebø  jt.indreboe@gmail.com

Vegard Cowie Jørgensen vegardjorg@gmail.com

Maren Kvalvaag-Toven  marenkvalvaag@gmail.com

Espen Etland  espen.etland@schindler.com

Terese Kumlin  terese.kumlin2@gmail.com

 

 

 

SU- Samarbeidsutvalget

Samarbeidet skal være et rådgivende,kontaktskapende og samordnende organ bestående av 6-8 medlemmer. Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver to representanter til samarbeidsutvalget. I tillegg kan ytterligere en/ to representanter velges fra foreldrerådet. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og representanter velges for et år om gangen. Samarbeidsutvalget skal behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og ha retten til å uttale seg i saker som erav vik tighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
Saker som budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer
m.m

Foreldre:

Marit Nordeng

Marlin Solbakken 

 Personalet:

Nina Molland

Janne Finstad

FAU - foreldreutvalget
Består av  seks foreldre. FAU har som hovedmål å skape godt sosialt nettverk
mellom foreldre i barnehagen og mellom de tre avdelingene. Dette gjøres via
felles aktiviteter som 17 mai feiring, felles temadager (indianertur i skogen)
juletrefest, foreldrekvelder m.m. Les mer om dette under lenken
aktiviteter. 

 

Asbjørn Bekkelund

Lars Øystein Krogstad

Susann Zana Etland

Marianne Håkonsen

Thomas Hausken 

Silje Undheim