Revehiet

På Revehiet er det 23 barn i alderen 3- 5 år og fem ansatte.

På Revehiet står barna i sentrum, vi ønsker å la de få utfolde seg i lek og lytte til deres behov og
ønsker. Barna skal medvirke i hverdagen, både gjennom ønsker og behov som tas på
alvor, ansatte som er fleksible i forhold til planer og ut fra hva vi ser barna
er opptatte av. Barna får delta på praktiske arbeidsoppgaver gjennom
dagen.
Vi legger stor vekt på lek, både ute og inne. Vi deler barna inn i
mindre grupper i løpet av uka, gjerne etter alder. Barna kan utfolde seg med
rollelek, konstruksjonslek eller forskjellige formingsaktiviteter. Ute er det
rom for mer fysisk aktivitet. De eldste barna har førskoleklubb to dager i uka,
med forberedelser til skolestart. Vi går på tur på mandager, da tar vi gjerne
turen til Burumskogen. Vi har med oss mat og drikke, og blir i skogen det meste
av dagen.

 

 

På Revehiet jobber:

Nina Molland, barnehagelærer/pedagogisk leder

Linda Nilsen, fagarbeider 

Janne Finstad, barneveileder 

Rikke Christiansen, barneveileder 80 %

Kine Søland, barnehagelærer 40 %