TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

Moerlia ble godkjent som trafikksikker barnehage av Trygg Trafikk i september 2016

Moerlia barnehage har, i samarbeid med Trygg Trafikk, blitt vurdert som en trafikksikker barnehage.

 Vi har følgende målsetning: 

 • Barna får kunnskap om trafikk, og utvikler gode holdninger slik at de kan ferdes i trafikken på en god måte

 • Personalet er gode rollemodeller i trafikken

 • Vi samarbeider med foreldrene om trafikk-arbeidet

   

  Trafikk-arbeidet er tredelt:

 1. Vi har samlinger med tema trafikk med barna, lagt opp etter alder og utvikling

  Trafikkregler, hvordan ferdes i trafikken

  Sikring i bil og på sykkel

  Refleksbruk - hvordan være synlig i mørket

  Vi bruker bilder, konkreter og annet pedagogisk materiell, bl.a Naffen og Arne som er utviklet av NAF

 2. Turer

  Vi snakker om trafikk og øver oss i praksis: fortau, gangfelt, krysse vei, skilt

  Vi bruker alltid refleksvester på tur

  Vi har skriftlige rutiner for tur

   Personalet er gode rollemodeller

 3. Samarbeidet med foreldrene:

  Informasjon om trafikkarbeidet på foreldremøte i årsplan og på hjemmesida

  Bilparkering: biler skal alltid parkeres på andre sida av parkeringsplassen, ikke inn mot barnehagen

  Sykler: sykler skal parkeres på nedre del, og ungene får ikke sykle ned parkeringsplassen

  Ungene må ha med seg hjelm på sykkeldager

  Porter inn til barnehagen: Porter skal alltid lukkes, og lenke settes på når man kommer og går

  Barn skal sikres forskriftsmessig i bil

   

   

   

   

  Hvordan sikre barn i bil, på norsk og engelsk:  

   barnibil_ny_tilnett

   

  car safety