BESØK AV REPTILPARKEN!

Vi har hatt besøk av Anja og mange flotte dyr fra Reptilparken.

Anja er en fantastisk formidler, hun viste fra dyrene, fortalte om hvordan de lever og så fikk både barn og ansatte lov til å hilse på og holde dyrene. En stor opplevelse for alle, og noen ansatte fikk pusha litt grenser. :)