PLANLEGGINGSDAGER

Personalet har følgende planleggingsdager i barnehageåret 2022-2023

Fredag 12. august

Mandag 15. august

Torsdag 16. august

Onsdag 16.november

Mandag 19. juni

 

 Barnehagen er stengt på planleggingsdager.