10 gode grunner til å velge Moerlia barnehage!

1. Moerlia barnehage ønsker at barna skal få mulighet til å utvikle den beste versjonen av seg selv! Vi legger vekt på lek, vennskap og mestring gjennom varierte aktiviteter og opplevelser i barnehagetiden.

2. Moerlia har en bevisst satsing på sunt kosthold. Vi tilbyr ett til to varme måltider pr uke, og serverer frukt og grønt til alle måltider. Matpengene dekker alle måltider bortsett fra frokost.

3. Moerlia har fokus på fysisk aktivitet og mye utetid. Vi har akebakke, skogsområde, fotballbane, bålhus og klatrevegg innenfor gjerdet. Det er kort vei til skogen, en turmulighet som benyttes i stor grad. Vi har investert i snøkanon for å sikre  masse moro i akebakken!

4.  Moerlia ønsker å bygge samhold og felleskap både i og utenfor barnehagen, og har mange hyggelige fellesarrangement for barn og foreldre i løpet av året.

5. Moerlia har fornøyde foreldre. På foreldreundersøkelsen i 2021 fikk vi 4,9 på total tilfredshet (av 5 )

6. Moerlia tilbyr leirskole til Vangen hvert år for førskolebarna.

7. Moerlia er den første barnehagen i Ås som ble godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker barnehage.

8. Moerlia har stor stabilitet i personalgruppen. Det satses på konkurransedyktig lønn og kursing  av de ansatte for å sikre best mulig rekruttering og kompetanse. Moerlia har en pedagogdekning som ligger over de kravene som stilles til barnehager, og erfarne og dyktige ansatte.

9. Moerlia setter inn vikar fra første fraværsdag for de ansatte, og har en gruppe med faste vikarer som barna kjenner godt. Dette skaper gode rammer for både barn og ansatte i barnehagen.

10. Moerlia eies av foreldrene til barna som har plass i barnehagen. Dette gir en unik mulighet til å påvirke barnas hverdag. Alle inntekter og eventuelt overskudd går inn i barnehagens virksomhet, til det beste for barna og personalet.